Welkom De CIHN maakt zich sterk voor integrale huisartsenzorg waarbij de kwaliteit van zorg en de patiënt centraal staat. Ga verder >
Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer Bij de huisartsenposten zijn meer dan 230 huisartsen uit de regio aangesloten. Zij doen per toerbeurt avond-, nacht of weekenddienst. Ze verzorgen consulten, leggen visites af bij patiënten aan huis of geven telefonisch advies bij acute medische klachten. Ga verder >
OCE Nijmegen Sterk in de eerste lijn OCE Nijmegen biedt samen met huisartsen en professionals hoogwaardige eerstelijns zorg aan patiënten in de regio Nijmegen, bijvoorbeeld chronische zorg (diabetes, COPD en CVRM), ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Ga verder >

Nieuws

Campagne ‘Kom Verder, samen werken aan je gezondheid’

De landelijke campagne ‘Kom Verder, samen werken aan je gezondheid’ van Zelfzorg Ondersteund is op 16 juni van start gegaan. Op de website van de campagne staan verhalen van mensen met een chronische aandoening, die samen met hun zorgverleners succesvol aan hun gezondheid en aan zelfregie hebben gewerkt. In de campagne worden mensen met een chronische aandoening uitgenodigd om  ambassadeur te worden om zelfzorg te stimuleren.

NOEL organiseert uitwisselingsbijeenkomst Zelfregie

NOEL - Regio Nijmegen op één lijn- organiseert op 7 juli een uitwisselingsbijeenkomst ''Samen werken aan zelfregie" in Nijmegen. De bijeenkomst heeft als doel om wijkgericht werkende professionals en andere belangstellenden te informeren over wat er in verschillende wijken in de regio Nijmegen gebeurt op het gebied van geïntegreerde samenwerking en de verbinding van preventie, welzijn en zorg.  “Van cliënten en burgers wordt gevraagd zelf te werken aan de eigen gezondheid en functioneren. Zelfregie. Wat betekent dat voor de professionals? Hoe zet je mensen in hun kracht?

Uitgelicht

Cliëntenraad

Cliëntenraad CIHN
Cliëntenraad

Door de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) zijn alle instellingen in de gezondheidszorg verplicht een cliëntenraad te hebben. Daarnaast hechten bestuur en directie grote waarde aan betrokkenheid en inspraakmogelijkheden van de patiënten om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Daartoe is een cliëntenraad ingesteld.

Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg

De CIHN hecht veel waarde aan het beschermen en verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening. Ook het beschermen van patiëntgegevens is voor ons zéér belangrijk. Daarom hebben we een kwaliteitssysteem opgebouwd. Een systeem gericht op kwaliteit van zorgverlening en informatiebeveiliging.