Welkom De CIHN heet nu NEO Huisartsenzorg, regionaal aanspreekpunt voor en ondersteuner van huisartsenpraktijken in Nijmegen en omgeving. Ga verder >
Huisartsenposten voor spoedzorg Meer dan 500 huisartsen uit de regio doen per toerbeurt avond-, nacht of weekenddienst. Ze verzorgen consulten, leggen visites af bij patiënten aan huis of geven telefonisch advies bij acute medische klachten. Ga verder >
Dagzorg Team Dagzorg ondersteunt de huisartsen(praktijken) zodat zij goede, betaalbare en toegankelijke zorg aan patiënten in de regio Nijmegen kunnen leveren. Denk aan diabetes-, COPD/astma- en CVRM-zorg), ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Ga verder >

Nieuws

Webinar 9 mei! Ervaringen met een nieuw persoonsgericht en integraal zorgmodel

In 2021 hebben we tijdens een pilot de eerste ervaringen opgedaan met een nieuw persoonsgericht en integraal zorgmodel dat we samen met het Radboudumc hebben ontwikkeld. De resultaten van de pilot willen we graag delen tijdens een webinar op 9 mei tijdens een online webinar van 19.30-20.30u. Leer wat de ervaringen van patiënten en zorgverleners zijn met dit nieuwe zorgmodel. En hoor hoe we de verdere implementatie in onze regio willen aanpakken.

Sociaal Arrangeren: ouderen in Nijmegen tevreden over unieke manier van ondersteuning

In 2021 sloegen Sterker sociaal werk, ZZG zorggroep, NEO Huisartsenzorg, Buurtzorg, de gemeente Nijmegen en Coöperatie VGZ hun handen ineen voor een nieuw initiatief: Sociaal Arrangeren. Dit project, geïnitieerd door Sterker, helpt kwetsbare Nijmeegse ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Een centrale rol wordt vervuld door de ‘sociaal arrangeur’: een sociaal werker met expertise ouderen. Doel: betere kwaliteit van leven voor de oudere mét behoud van eigen regie, ontlasting van mantelzorgers en optimale afstemming van zorg- en welzijn.

Uitgelicht

Cliëntenraad

Cliëntenraad

Door de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) zijn alle instellingen in de gezondheidszorg verplicht een cliëntenraad te hebben. Daarnaast hechten bestuur en Raad van Bestuur grote waarde aan betrokkenheid en inspraakmogelijkheden van de patiënten om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Daartoe is een cliëntenraad ingesteld.

Kwaliteit van zorg

DNV
Kwaliteit van zorg

Bij NEO Huisartsenzorg hechten we veel waarde aan de kwaliteit van de zorgverlening en  het (voortdurend) verbeteren daarvan. Ook het beschermen van patiëntgegevens is voor ons zéér belangrijk. Ons kwaliteitssysteem en de certificering daarvan helpen ons daarbij. We zijn ons er wel van bewust dat het leveren van kwaliteit mensenwerk is én blijft.