Welkom De CIHN heet nu NEO Huisartsenzorg, regionaal aanspreekpunt voor en ondersteuner van huisartsenpraktijken in Nijmegen en omgeving. Ga verder >
Huisartsenposten voor spoedzorg Meer dan 500 huisartsen uit de regio doen per toerbeurt avond-, nacht of weekenddienst. Ze verzorgen consulten, leggen visites af bij patiënten aan huis of geven telefonisch advies bij acute medische klachten. Ga verder >
Dagzorg Team Dagzorg ondersteunt de huisartsen(praktijken) zodat zij goede, betaalbare en toegankelijke zorg aan patiënten in de regio Nijmegen kunnen leveren. Denk aan diabetes-, COPD/astma- en CVRM-zorg), ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Ga verder >

Nieuws

Informeren over uitkomsten en tarieven Teleconsultatie in februari 2022

In 2021 is er weer veelvuldig gebruik gemaakt van Teleconsultatie. Om ook in 2022 gebruik te kunnen maken van Teleconsultatie zijn wij in onderhandeling met de zorgverzekeraars. Wij verwachten deze onderhandelingen in de eerste week van februari 2022 af te ronden. Daarna zullen wij onze huisartsen per mail informeren over de uitkomsten en de hoogte van de tarieven. Mochten er nu al vragen zijn dan kunnen deze worden gemaild naar Wienke Thoonen, w.thoonen@neohuisartsenzorg.nl

Betere zorg door uitbreiding samenwerking tussen Nijmeegse huisartsen en cardiologen

De juiste zorg op de juiste plek voor een grote groep patiënten met hart-en vaatziekten in Nijmegen en directe omgeving. Met meer tijd voor de hartpatiënt en minder zorgkosten. Dat wordt bereikt met de vernieuwde regionale transmurale samenwerkingsafspraken tussen huisartsen uit Nijmegen en de cardiologen van CWZ en Radboudumc. Kaderhuisarts hart- en vaatziekten Mireille ter Berg van NEO Huisartsenzorg, Hoofd Cardiologie Erwin Zegers (CWZ), hoofd Cardiologie Niels van Royen (Radboudumc) en manager Dagzorg van NEO Huisartsenzorg Tim van Noort ondertekenden de afspraken 18 januari.

Uitgelicht

Cliëntenraad

Cliëntenraad

Door de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) zijn alle instellingen in de gezondheidszorg verplicht een cliëntenraad te hebben. Daarnaast hechten bestuur en Raad van Bestuur grote waarde aan betrokkenheid en inspraakmogelijkheden van de patiënten om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Daartoe is een cliëntenraad ingesteld.

Kwaliteit van zorg

DNV
Kwaliteit van zorg

Bij NEO Huisartsenzorg hechten we veel waarde aan de kwaliteit van de zorgverlening en  het (voortdurend) verbeteren daarvan. Ook het beschermen van patiëntgegevens is voor ons zéér belangrijk. Ons kwaliteitssysteem en de certificering daarvan helpen ons daarbij. We zijn ons er wel van bewust dat het leveren van kwaliteit mensenwerk is én blijft.