Actueel

Webinar 9 mei! Ervaringen met een nieuw persoonsgericht en integraal zorgmodel

In 2021 hebben we tijdens een pilot de eerste ervaringen opgedaan met een nieuw persoonsgericht en integraal zorgmodel dat we samen met het Radboudumc hebben ontwikkeld. De resultaten van de pilot willen we graag delen tijdens een webinar op 9 mei tijdens een online webinar van 19.30-20.30u. Leer wat de ervaringen van patiënten en zorgverleners zijn met dit nieuwe zorgmodel. En hoor hoe we de verdere implementatie in onze regio willen aanpakken.

Sociaal Arrangeren: ouderen in Nijmegen tevreden over unieke manier van ondersteuning

In 2021 sloegen Sterker sociaal werk, ZZG zorggroep, NEO Huisartsenzorg, Buurtzorg, de gemeente Nijmegen en Coöperatie VGZ hun handen ineen voor een nieuw initiatief: Sociaal Arrangeren. Dit project, geïnitieerd door Sterker, helpt kwetsbare Nijmeegse ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Een centrale rol wordt vervuld door de ‘sociaal arrangeur’: een sociaal werker met expertise ouderen. Doel: betere kwaliteit van leven voor de oudere mét behoud van eigen regie, ontlasting van mantelzorgers en optimale afstemming van zorg- en welzijn.

Nog plekken beschikbaar voor 'Rookvrij! Ook jij?' groepstraining

Op dinsdag 15 febuari start weer een groepstraining stoppen met roken. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor patiënten. Je kunt je patiënt verwijzen naar deze groepstraining via deze link, via zorgmail of zorgdomein.

De groepstraining vindt plaats in UCG Heyendael aan de Gerard van Swietenlaan 3, 6525 HP Nijmegen op de volgende data:

Informeren over uitkomsten en tarieven Teleconsultatie in februari 2022

In 2021 is er weer veelvuldig gebruik gemaakt van Teleconsultatie. Om ook in 2022 gebruik te kunnen maken van Teleconsultatie zijn wij in onderhandeling met de zorgverzekeraars. Wij verwachten deze onderhandelingen in de eerste week van februari 2022 af te ronden. Daarna zullen wij onze huisartsen per mail informeren over de uitkomsten en de hoogte van de tarieven. Mochten er nu al vragen zijn dan kunnen deze worden gemaild naar Wienke Thoonen, w.thoonen@neohuisartsenzorg.nl

Betere zorg door uitbreiding samenwerking tussen Nijmeegse huisartsen en cardiologen

De juiste zorg op de juiste plek voor een grote groep patiënten met hart-en vaatziekten in Nijmegen en directe omgeving. Met meer tijd voor de hartpatiënt en minder zorgkosten. Dat wordt bereikt met de vernieuwde regionale transmurale samenwerkingsafspraken tussen huisartsen uit Nijmegen en de cardiologen van CWZ en Radboudumc. Kaderhuisarts hart- en vaatziekten Mireille ter Berg van NEO Huisartsenzorg, Hoofd Cardiologie Erwin Zegers (CWZ), hoofd Cardiologie Niels van Royen (Radboudumc) en manager Dagzorg van NEO Huisartsenzorg Tim van Noort ondertekenden de afspraken 18 januari.

Boost aan digitale ontwikkeling in de regio

NEO Huisartsenzorg en zorggroep Syntein gaan praktijken in onze regio Nijmegen-Boxmeer helpen om hun digitale ontwikkeling te versnellen. Daarvoor is het programma #DiVers opgesteld, waaronder we samen verschillende projecten gaan uitvoeren, ondersteund door zorgverzekeraars.  #DiVers is gebaseerd op een ICT-visie die Syntein en NEO Huisartsenzorg samen hebben opgesteld. 

Geslaagd symposium 'Samenwerken om je patiënt vooruit te helpen'

Op 7 september organiseerde NEO Huisartsenzorg samen met SAN (Stichting Achterstandswijken Nijmegen) een symposium over patiënten met complexe problematiek en achterblijvende gezondheidsvaardigheden. Het was een geslaagd symposium waarbij 80 deelnemers (inclusief sprekers) aanwezig waren. Wil je de presentaties nog eens terugzien of ben je benieuwd wat er aan bod is gekomen? Je vind je ze hier: