Bestuurlijke organisatie en directie

Bestuurlijke organisatie

De Coöperatie voor Integrale Huisartsenzorg Nijmegen (CIHN) is een vereniging van ongeveer 240 regionaal gevestigde huisartsen. De coöperatie heeft een bestuur dat de aangesloten huisartsen vertegenwoordigt en op hoofdlijnen de strategische koers van de CIHN bepaalt. Het CIHN bestuur telt vijf tot maximaal zeven bestuurszetels. Onder de CIHN-organisatie vallen twee dochterorganisaties (vennootschappen) Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer en OCE Nijmegen, plus de kleindochterorganisatie OCE Praktijkondersteuning. 

Bestuur  
Yvo Goffin voorzitter    
Geert-Jan Janssen lid
Jacqueline Klein Gunnewiek lid
Offra Duerink lid

 

Directeur

Jean Takken is algemeen directeur-bestuurder van de CIHN en daarmee eindverantwoordelijk voor de Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer, OCE Nijmegen en OCE Praktijkondersteuning. Tevens is hij belast met de dagelijkse aansturing van deze organisaties.