Bestuurlijke organisatie en directie

Bestuurlijke organisatie

De Coöperatie voor Integrale Huisartsenzorg Nijmegen (CIHN) is een vereniging van ongeveer 240 regionaal gevestigde huisartsen. De coöperatie heeft een bestuur dat de aangesloten huisartsen vertegenwoordigt en op hoofdlijnen de strategische koers van de CIHN bepaalt. Het CIHN bestuur telt vijf tot maximaal zeven bestuurszetels. Onder de CIHN-organisatie vallen twee dochterorganisaties (vennootschappen) Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer en OCE Nijmegen, plus de kleindochterorganisatie OCE Praktijkondersteuning. 

Bestuur  
Anja Meekes voorzitter    
Geert-Jan Janssen lid
Yvo Goffin lid
Jacqueline Klein Gunnewiek lid

 

Directie

De directie CIHN bestaat uit Algemeen directeur-bestuurder Jean Takken en Adjunct directeur Bedrijfsvoering Marcia Bos. Jean Takken is als algemeen directeur- bestuurder eindverantwoordelijk voor de Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer, OCE Nijmegen en OCE Praktijkondersteuning. Hij is belast met de dagelijkse aansturing van deze organisaties en wordt daarbij ondersteund door de adjunct-directeur Bedrijfsvoering. 

Directie  
Jean Takken  Algemeen directeur-bestuurder
Marcia Bos  Adjunct directeur Bedrijfsvoering