Bestuurlijke organisatie en directie

Bestuurlijke organisatie

Het CIHN bestuur telt maximaal zeven bestuurszetels. Vanuit het CIHN bestuur zijn bestuurders benoemd voor het bestuur van de dochtervennootschappen. Hiermee is sprake van een ‘personele unie’. Onder verantwoordelijkheid van het CIHN bestuur is de directie belast met de dagelijkse aansturing van de CIHN en de dochtervennootschappen. Bestuur en directie stemmen de uitvoering van het strategisch beleid en de bedrijfsvoering af  in de bestuursvergadering van de CIHN en de dochtervennootschappen.

Bestuur CIHN

Huisartsenposten Nijmegen
en Boxmeer

OCE Nijmegen
Anja Meekes voorzitter     voorzitter  
Theo Bluemer lid   voorzitter
Geert-Jan Janssen lid lid  
Wim van Heel lid lid lid

Directie

De directie bestaat uit waarnemend directeur Marcia Bos.