CASPIR module 6 casuïstiekbespreking

Datum: 
dinsdag 24 november 2020 - 17:45 t/m 21:00
Zorgprogramma: 
COPD

Op dinsdag 24 november 2020 organiseert OCE Nijmegen weer een CASPIR Module 6 voor huisartsen en praktijkondersteuners die een CASPIR-certificaat hebben. Deze module heeft de vorm van een casuïstiekbespreking. Tijdens de bijeenkomst worden casussen behandeld die door deelnemers zelf worden ingebracht.  De praktijkondersteuner bespreekt de uitvoering van de (eigen) casus (observatie, accepteerbaarheid, herhaalbaarheid) en de huisarts bespreekt de beoordeling volgens het ROER-systeem. Het geheel wordt (be)geleid door een longfunctie-analiste, een longarts en kaderhuisarts astma/COPD. De ervaring leert dat deelnemers veel leren: zowel op medisch inhoudelijk als op praktisch gebied.

Belangrijk te weten

Een CASPIR-certificaat is na afgifte 3 jaar geldig. Om voor her-certificering in aanmerking te komen, schrijft CAHAG het volgende voor:

  1. Je bent verplicht binnen 3 jaar na afgifte van het certificaat minimaal 2x Module 6 casuïstiekbesprekingen (3 uur per bijeenkomst) te volgen waarbij een kaderhuisarts astma/COPD, longarts en longfunctieanalist aanwezig zijn. Je kunt één van de twee casuïstiekbesprekingen als e-learning volgen: de zgn. CASPIR Online. Voor meer informatie over hoe deze CASPIR Online werkt, klik je op deze link: https://www.cahag.nl/spirometrie-caspir-kaspir/caspir/voor-professionals/caspir-online 
  2. Eenmalig in de 3 jaar moet je een portfolio met de laatste 8 spirometriën aanleveren (inclusief beoordelingsformulier ingevuld door zowel de beoordelaar als de uitvoerder) aan de regionale longfunctie analist ter beoordeling van de kwaliteit en de interpretatie.

Je kunt de voorwaarden terugvinden op de website van OCE Nijmegen via deze link: http://chronischezorgnijmegen.nl/content/meer-informatie-1

Voorbereiding 

Voor deze Module 6 bijeenkomst vragen we je (bij voorkeur als Huisarts-POH-koppel) om 1 spirometrie-casus voor te bereiden in een Power Point presentatie en deze vooraf te mailen. Uiterlijk een week voor de scholing inzenden s.v.p. zodat we deze alvast klaar kunnen zetten.

Inhoud 

Op de avond zelf zal de POH de uitvoering bespreken (observatie, accepteerbaarheid, herhaalbaarheid) en de huisarts de beoordeling volgens het ROER-systeem. De avond zal geleid worden door een longfunctie-analiste, een longarts en kaderhuisarts astma/COPD.

Programma      

17.45 -18.15  uur     Ontvangst met soep en broodje

18.15 uur                 Aanvang Module 6, casuïstiek

~21.00 uur               Einde Bijeenkomst

Kosten

Deelnemers aangesloten bij OCE Nijmegen betalen een eigen bijdrage van € 55,00. 

Deelnemers van buiten OCE Nijmegen zijn ook van harte welkom op onze scholingen. Voor hen geldt echter het volledige tarief van € 110,00.  OCE Nijmegen neemt namelijk voor de bij haar aangesloten deelnemers de helft van de kosten voor haar rekening.

Locatie

CWZ; Buitenhof Noord, (betaald) parkeren op de centrale parkeerplaats

Aanmelding

Je kunt je voor deze avond (bij voorkeur als Huisarts- POH-koppel) inschrijven door het onderstaande aanmeldformulier volledig in te vullen. 

Uiterste inschrijfdatum

8 oktober 2020

De maximale groepsgrootte is 20 personen. Op deze scholing zijn onze scholingsvoorwaarden van toepassing. Opgave voor deze scholing betekent automatisch dat je akkoord gaat met deze scholingsvoorwaarden.