Cliëntenraadsleden

 

NEO Huisartsenzorg is de nieuwe, krachtige, regionale huisartsenorganisatie voor Nijmegen en omgeving. Op 1 januari 2021 ontstonden we uit een fusie tussen LHV Huisartsenkring Nijmegen e.o., zorggroep STIELO en Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen e.o. (CIHN). Onze cliëntenraad (5-7 leden) brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur van NEO Huisartsenzorg.

De cliëntenraad van NEO Huisartsenzorg zoekt

CLIËNTENRAADSLEDEN
waaronder een secretaris

 

Samen sterk in de eerste lijn

NEO Huisartsenzorg is een betrokken en ambitieuze organisatie die zich sterk maakt voor integrale, persoonsgerichte huisartsenzorg. Samen met andere (lijns) zorgpartners, bijvoorbeeld de ziekenhuizen en thuiszorg, zorgen we voor goede, afgestemde eerstelijns patiëntenzorg. De patiënt, kwaliteit, samenwerking en innovatie van zorg staan centraal.

NEO Huisartsenzorg heeft vier dochterorganisaties. Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer organiseert spoedeisende huisartsenzorg in avond-, nacht- en weekenduren vanuit Nijmegen en Boxmeer. OCE Nijmegen en Stielo bieden samen met huisartsen en professionals hoogwaardige eerstelijns chronische zorg (o.a. diabetes-, COPD- en CVRM-zorg) en ouderenzorg. Verder ontwikkelt Stielo in samenwerking met kennisinstellingen innovaties in de regionale eerstelijnszorg en ondersteunt de uitrol daarvan in de huisartsenpraktijken. OCE Praktijkondersteuning faciliteert huisartsenpraktijken met de inzet van praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). 

Van onze toekomstige cliëntenraadsleden verwachten we dat zij:

  • affiniteit hebben met (integrale huisartsen)zorg;
  • gemotiveerd zijn om de gemeenschappelijke patiëntenbelangen te behartigen;
  • bij voorkeur (op een of andere wijze) tot de doelgroep van NEO Huisartsenzorg horen en/of mantelzorger van de doelgroep zijn;
  • bereid zijn om deel te nemen aan projectgroepen en daarin het patiëntperspectief te vertegenwoordigen;
  • bereid zijn om minimaal 8 keer per jaar ’s avonds te vergaderen en evt. overdag;
  • in het werkgebied van Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer wonen.

 

Lees ook het uitgebreidere functieprofiel. Voor informatie kunt u contact opnemen met Pim Ketelaar, voorzitter cliëntenraad (06 – 46 16 80 83) of Ellen Debets, bestuurssecretaris van NEO Huisartsenzorg (06 - 14 22 78 57). Uw sollicitatiebrief en curriculum vitae kunt u tot  21 november 2021 e-mailen naar e.debets@cihn.nl of sturen naar: NEO Huisartsenzorg, t.a.v. cliëntenraad, Weg door Jonkerbos 108, 6532 SZ Nijmegen.