Doelmatig insulinegebruik in de 1e lijn door het IVM (instituut voor verantwoord medicijngebruik)

Datum: 
donderdag 3 juni 2021 - 19:00 t/m 20:30
Zorgprogramma: 
DM2

In 2019 telde Nederland 285.000 gebruikers van insuline. De kosten hiervoor bedroegen 150 miljoen euro. Voorschrijvers kunnen de kosten voor insulinetherapie beperken door bij patiënten met diabetes mellitus type 2 te kiezen voor de voorkeursmiddelen uit de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018). Ook kan de voorschrijver bij de keuze voor insuline glargine, aspart of lispro de kosten beperken. Van deze insulines zijn namelijk biosimilars beschikbaar. De komst van deze biosimilars is goed nieuws, want het kan door marktwerking leiden tot een forse besparing van de geneesmiddelkosten. Hierbij is er geen verlies aan geneesmiddelkwaliteit – biosimilars zijn gelijkwaardig aan het referentiegeneesmiddel.

In 2021 is bij veel zorgverzekeraars het preferentiebeleid op insuline glargine uitgebreid met de kortwerkende insulines. Dit kan er toe leiden dat je patiënten moet omzetten van of naar een biosimilar insuline. Om optimale zorg te garanderen is begeleiding van patiënten bij de omzetting nodig. Dit vraagt om voldoende kennis van de zorgverleners en een goede samenwerking en afstemming tussen zorgverleners.

Samen met het IVM (Instituut voor verantwoord medicijngebruik) heeft OCE Nijmegen hiervoor een training georganiseerd. Het IVM  geeft tijdens deze bijeenkomst informatie over doelmatig insulinegebruik. Door je in te schrijven voor deze nascholing krijg je meer kennis over het doelmatig voorschrijven van (biosimilar) insulines bij de behandeling van diabetes mellitus type 2. Hierbij komt ook het omzetten van en naar biosimilars aan bod.

Praktische informatie

De nascholing vindt online plaats op 3 juni van 19.00-20.30 uur. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Een week voor de scholing  ontvang je een ZOOM link en instructies voor het inloggen.

Doelgroep

Huisartsen, praktijkondersteuners/verpleegkundigen, diabetesverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, apothekers.

Programma:

19.00 uur            Inleiding en doel

19.05 uur            Kennistoets

19.30 uur            Voorschrijfcijfers            

19.40 uur            Biologische geneesmiddelen en biosimilar insulines       

20.00 uur            Omzetten van of naar een biosimilar insuline

20.25 uur            Afsluiting

De scholing is ongesponsord.

Aanmelding

Schrijf je in via onderstaande button. Je ontvangt enkele dagen voor de scholing de link om mee te doen.

Uiterste inschrijfdatum

20 mei 2021

Op deze scholing zijn onze scholingsvoorwaarden van toepassing. Opgave voor deze scholing betekent automatisch dat je akkoord gaat met deze scholingsvoorwaarden.