Huisartsenposten

Vanuit de huisartsenposten in Nijmegen en Boxmeer helpen wij mensen die ’s avonds, ’s nachts of in het weekend spoedeisende huisartsenzorg nodig hebben. Bij onze huisartsenposten zijn 250 huisartsen aangesloten die bij toerbeurt dienst doen. Ze verzorgen consulten, geven telefonisch advies of leggen visites aan huis af.

De huisartsenposten zijn laagdrempelig, persoonlijk, integraal en gericht op continuïteit. Onze medewerkers geven adequaat antwoord op hulpvragen die niet kunnen wachten tot de volgende dag. Soms betekent dit dat er meteen actie wordt ondernomen, soms gaat het alleen om het wegnemen van onrust of paniek.

Op de huisartsenposten werken ook doktersassistenten, baliemedewerkers en chauffeurs. Zij bieden de nodige ondersteuning aan de huisartsen. Daarnaast zorgt onze staf voor een efficiënte organisatie. Zo staan de huisartsenposten garant voor acute en adequate zorg in de avond, nacht of het weekend. Zorg waarbij de vraag van de patiënt altijd centraal staat.

Voor meer informatie over deze organisatie kunt u naar de website van Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer.

Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer maakt deel uit van NEO Huisartsenzorg.