Informeren over uitkomsten en tarieven Teleconsultatie in februari 2022

In 2021 is er weer veelvuldig gebruik gemaakt van Teleconsultatie. Om ook in 2022 gebruik te kunnen maken van Teleconsultatie zijn wij in onderhandeling met de zorgverzekeraars. Wij verwachten deze onderhandelingen in de eerste week van februari 2022 af te ronden. Daarna zullen wij onze huisartsen per mail informeren over de uitkomsten en de hoogte van de tarieven. Mochten er nu al vragen zijn dan kunnen deze worden gemaild naar Wienke Thoonen, w.thoonen@neohuisartsenzorg.nl