Jaarberichten

Ieder jaar wordt een jaarbericht uitgebracht voor huisartsen, medewerkers en ketenpartners. Hierin wordt op een beknopte wijze de activiteiten en de ontwikkelingen van het CIHN in het afgelopen jaar beschreven.