Jaarverslag

Sinds 2018 brengen we een gecombineerd jaarbeeld uit. Met daarin de highlights van Huisartsenspoedposten, Dagzorg en GGZ-zorg. We maken het jaarbeeld voor onze huisartsen, ketenparters, patiënten en andere gewaardeerde relaties en doelgroepen. In een aantal daaraan voorafgaande jaren brachten we voor deze drie onderdelen aparte jaarverslagen uit. U vindt deze op de websites van de Huisartsenposten en van Team Dagzorg.