Jaarverslagen

Dit jaar maakten we sinds langere tijd weer een CIHN Jaarbeeld (jaarverslag) voor onze huisartsen, ketenparters en andere gewaardeerde relaties en doelgroepen. Het is een gecombineerd jaarbeeld; u leest daarin de 2018-highlights van Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer, OCE Nijmegen en OCE Praktijkondersteuning.

In een aantal daaraan voorafgaande jaren brachten we voor deze drie bv's aparte jaarverslagen uit. U vindt deze op de websites van de Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer en van OCE Nijmegen.