Kwaliteit van zorg

De CIHN hecht veel waarde aan het beschermen en verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening. Ook het beschermen van patiëntgegevens is voor ons zéér belangrijk. Daarom hebben we een kwaliteitssysteem opgebouwd. Een systeem gericht op kwaliteit van zorgverlening en informatiebeveiliging.

HKZ certificering

Sinds 2007 is Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer, voor beide vestigingen, ISO 9001 gecertificeerd. Dit certificaat gaat over "het verlenen van acute huisartsgeneeskundige zorg in avond, nacht en weekenden, waarbij de vraag van de patiënt centraal staat”. Sinds maart 2010 is het certificaat omgezet naar de 'HKZ certificering voor huisartsenposten': de norm HKZ huisartsenstructuren 2008 en ISO 9001:2008. In september 2013 is Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer weer voor drie jaar gecertificeerd. Hierbij is de norm HKZ huisartsendienstenstructuren 2012 is gehanteerd.

NEN certificering

Eind 2009 kreeg de CIHN het certificaat voor de NEN 7511-2:2005. Dit certificaat gaat over het gehele managementsysteem gericht op “het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie die nodig is om patiënten verantwoorde acute huisartsgeneeskundige zorg in de avonden, nachten en weekenden te bieden”. Ook dit certificaat geldt voor zowel de posten in Nijmegen als in Boxmeer, inclusief de kantoororganisatie van de CIHN. In 2012 is dit certificaat met drie jaar verlengd. In april 2013 is het certificaat omgezet naar de herziene norm NEN 7510:2011.

Beide certificeringen zijn uitgevoerd door LRQA (Lloyd’s Register Quality Assurance). Eens in de drie jaar vindt hercertificering plaats. Ook tussentijds vinden audits plaats. Meer informatie over de certificeringen vindt u op www.lrqa.nl

Kritische kwaliteitskenmerken

OCE Nijmegen heeft zich gecommitteerd aan de 21 Kritische KwaliteitsKenmerken (KKK’s) die zijn vastgesteld door de brancheorganisatie InEen. De 21 KKK’s verdelen we onder in zes domeinen:

  1. optimale zorg en uitkomsten;
  2. samenwerking;
  3. patiëntenparticipatie;
  4. continuïteit en overdracht;
  5. bestuur en organisatie;
  6. informatiesystemen.

Op basis van een jaarlijks uit te voeren zelfevaluatie – geïnitieerd vanuit InEen – houdt OCE Nijmegen zicht op de realisatie van de KKK’s. Hierbij is een vergelijking met andere zorggroepen van eerstelijns zorg mogelijk.  De KKK’s zijn voor OCE Nijmegen het kader om het kwaliteitssysteem te verbeteren.

Meer informatie over de kritische kwaliteitskenmerken vindt u op www.ineen.nl