DNV

Kwaliteit van zorg

Bij NEO Huisartsenzorg hechten we veel waarde aan de kwaliteit van de zorgverlening en  het (voortdurend) verbeteren daarvan. Ook het beschermen van patiëntgegevens is voor ons zéér belangrijk. Ons kwaliteitssysteem en de certificering daarvan helpen ons daarbij. We zijn ons er wel van bewust dat het leveren van kwaliteit mensenwerk is én blijft.

Certificering

Vanaf 2018 hebben we met (dochterorganisatie) Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer de overstap gemaakt van HKZ certificering naar ISO-9001 certificering. De ISO-9001 is minder 'voorschrijvend' en daarmee integraal in onze organisatie(s) in te bedden. Daardoor kunnen we zo’n certficeringstraject en de kwaliteitsverbeteringen efficiënter uitvoeren.

In 2021 hebben we ook het NEN 7510 certificaat weer behouden. Dit certificaat gaat over het gehele managementsysteem gericht op “het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie die nodig is om patiënten verantwoorde acute huisartsgeneeskundige zorg in de avonden, nachten en weekenden te bieden”. In het licht van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is dit een mooie prestatie. Net als de ISO-9001 geldt ook dit certificaat voor zowel de posten in Nijmegen als in Boxmeer, inclusief de kantoororganisatie van NEO Huisartsenzorg.

Beide certificeringen zijn uitgevoerd door DNV. Eens in de drie jaar vindt hercertificering plaats. Ook tussentijds vinden audits plaats. Meer informatie vindt u op op www.dnv.nl onder  NEN 7510 en ISO-9001.

 

Kritische kwaliteitskenmerken

Team Dagzorg, onderdeel van NEO Huisartsenzorg, heeft zich gecommitteerd aan de 21 Kritische KwaliteitsKenmerken (KKK’s) die zijn vastgesteld door de brancheorganisatie InEen. De 21 KKK’s verdelen we onder in zes domeinen:

  1. optimale zorg en uitkomsten;
  2. samenwerking;
  3. patiëntenparticipatie;
  4. continuïteit en overdracht;
  5. bestuur en organisatie;
  6. informatiesystemen.

Elk jaar voeren we een zogeheten 'zelfevaluatie' uit die geïnitieerd wordt vanuit InEen. Daarmee houden we zicht op de hoe we het doen op het gebied van de KKK’s want die zijn voor Team Dagzorg het kader om het kwaliteitssysteem te verbeteren. Met de zelfevaluatie kan Team Dagzorg zich ook vergelijken met andere zorggroepen in de eerstelijnszorg. Meer informatie over de kritische kwaliteitskenmerken vindt u op www.ineen.nl