Leden

NEO Huisartsenzorg is een vereniging van regionaal gevestigde huisartsen. Ruim 250 praktijkhoudende huisartsen en ruim 250 niet praktijkhoudende huisartsen zijn aangesloten bij NEO Huisartsenzorg. 

Binnen de verenigingsstructuur vormen de aangesloten huisartsen het hoogste besluitvormende orgaan. De aangesloten huisartsen bepalen de koers van NEO Huisartsenzorg en benoemen het bestuur. Het bestuur legt in de algemene ledenvergadering verantwoording af aan de aangesloten huisartsen over het gevoerde beleid.