Leden

NEO Huisartsenzorg is een vereniging van regionaal gevestigde huisartsen. NEO Huisartsenzorg heeft drie dochterorganisaties (vennootschappen): Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer, OCE Nijmegen en een kleindochter-organisatie (vennootschap) OCE Praktijkondersteuning en Stielo.

Binnen de verenigingsstructuur vormen de aangesloten huisartsen het hoogste besluitvormende orgaan. De aangesloten huisartsen bepalen de koers van NEO Huisartsenzorg en benoemen het bestuur. Het bestuur legt in de algemene ledenvergadering verantwoording af aan de aangesloten huisartsen over het gevoerde beleid.