Leden

De Coöperatie voor Integrale Huisartsenzorg Nijmegen (CIHN) is een vereniging van regionaal gevestigde huisartsen. CIHN heeft twee dochterorganisaties (vennootschappen): Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer en OCE Nijmegen en een kleindochter-organisatie (vennootschap) OCE Praktijkondersteuning.

Binnen de verenigingsstructuur vormen de aangesloten huisartsen het hoogste besluitvormende orgaan. De aangesloten huisartsen bepalen de koers van de CIHN en benoemen het bestuur. Het bestuur legt in de algemene ledenvergadering verantwoording af aan de aangesloten huisartsen over het gevoerde beleid.