Lokale samenwerking verbandmiddelen: Wondzorg Nijmegen

Sinds 1 april jl. bestellen voorschrijvers in het CWZ en medewerkers van ZZG Zorggroep (in de wijkverpleging en beschut wonen) verbandmiddelen via Wondzorg Nijmegen. NEO Huisartsenzorg is betrokken bij deze nieuwe ontwikkeling en beveelt dit regionale initiatief graag aan voor huisartsen. Hoewel dit initiatief is opgestart in ZZG-gebied, wordt het ook uitgebreid naar regio Boxmeer.

Wat is Wondzorg Nijmegen?

Wondzorg Nijmegen is een samenwerkingsverband tussen het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, ATC (Apothekers Thuiszorg Coördinatiecentrum)[1], ZZG zorggroep en Farmazorg. Vanuit één centraal punt coördineren zij de aanvraag en levering van verbandmiddelen in de regio. Ook voor andere ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties staat dit ketenzorginitiatief open en is men in gesprek over aansluiting. Bovendien is het streven om het assortiment op termijn uit te breiden naar o.a. incontinentiematerialen en diabetes hulpmiddelen.

Wondzorg Nijmegen heeft een digitaal ‘Aanvraagformulier verbandmaterialen’ opgesteld, waarmee huisartsen, apotheken, wijkverpleging en ziekenhuizen eenvoudig kunnen voorschrijven of bestellen. Het heeft veel voordelen ten opzichte van de oude manier van werken.

Hoe ziet het aanvraagformulier eruit?

Volg deze link en u ziet het aanvraagformulier met de assortimentslijst. Ook is er een stappenplan met een toelichting voor het gebruik van het formulier voor huisartsen toegevoegd. 

Wat is het doel van Wondzorg Nijmegen?

 • De regionale ketenzorg optimaliseren
 • Eenduidig gebruik van materialen door gebruik van een vaste assortimentslijst, waardoor alle betrokkenen bij wondzorg op tijd datgene geleverd krijgen wat ze verwachten
 • In geval van spoed bij eerste aanvraag dezelfde dag leveren, ook gedurende het weekend
 • Voorkomen van verspilling van materialen
 • Gemak voor voorschrijver en patient

De voordelen:

 • De lijst maakt de keuze voor een product makkelijker, omdat het aanbod beperkter is. Bij elk product staat een beschrijving en een foto
 • De apotheken in het Rijk van Nijmegen hebben alle producten van de lijst op voorraad. De levering van materialen kan dus snel en we voorkomen verkeerde leveringen
 • Bij een spoedaanvraag is levering binnen 24 uur gegarandeerd
 • Éénduidig werken binnen de regio. Huisartsen, apotheken en het CWZ werken met deze lijst en daardoor is er eenduidig gebruik van verbandmaterialen
 • Klantvriendelijk; de eigen apotheek levert de materialen en de klant krijgt telkens dezelfde verbandmiddelen
 • Wondmaterialen zijn per stuk te bestellen, wat verspilling voorkomt
 • De apotheek bezorgt de materialen lokaal. Dit heeft minder impact op het milieu
 • Wondzorgmaterialen zijn eenvoudig digitaal te bestellen, via een link die op het bureaublad van een computer kan worden gezet. Hoe u die link op uw bureaublad kunt aanmaken staat in deze beknopte instructie.
 • Alle wondmaterialen worden toegevoegd aan het Transmuraal Formularium Nijmegen
 • Op de lijst staan alleen verzekerde producten. Bij complexe wondzorg (B4-code) worden de materialen dus altijd vergoed. Er zijn hierover afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars
 • Een noodvoorraad voor de eerste wondverzorging bij chronische wonden bij apotheek of huisartsenpraktijk is mogelijk. Hierover kunt u lokaal afspraken maken
 • Wondzorg Nijmegen evalueert de lijst elk half jaar en verbetert waar nodig. Substitutie van niet-leverbare materialen wordt regionaal afgestemd en er wordt een alternatief aangegeven op het formulier.

FTO

Aan de apothekers in de regio is gevraagd om dit onderwerp op de agenda van het FTO te plaatsen. U krijgt op deze manier een nadere toelichting op Wondzorg Nijmegen en de gelegenheid de samenwerking lokaal te bespreken.

Mediq

Velen van u hebben onlangs een brief ontvangen van Mediq om het “Mediq voorschrijfsysteem” te gaan volgen. Dit commerciële initiatief doorkruist en verstoort regionale ketenzorg op dit gebied en is daarmee niet in het belang van patienten en zorgverleners in onze regio. Deelname hieraan raden wij u af.

Vragen

Heeft u na het lezen van dit artikel vragen, mail dan naar wondzorgnijmegen@ezorg.nl.  

 


[1] Alle apotheken van Apothekersvereniging het Rijk van Nijmegen zijn aangesloten bij het ATC