NEO huisartsenzorg ZOOMT in op samenwerking in de wijk. Inspiratiesessie over MDO GGZ in de wijk.

Datum: 
dinsdag 1 juni 2021 - 17:00 t/m 17:45
Zorgprogramma: 
GGZ

NEO huisartsenzorg organiseert dit jaar i.s.m. de regionale gezondheidscentra een aantal online themabijeenkomsten voor huisartspraktijken rondom samenwerken in de wijk. Er zijn - o.a. vanuit het regioplan en de regioprestatie -  al veel mooie voorbeelden van samenwerking in de wijk, waar huisartspraktijken bij betrokken zijn. We vinden het belangrijk dat deze goede voorbeelden meer voor het voetlicht worden gebracht. Enerzijds om collega’s in de regio te inspireren en anderzijds om onderling informatie uit te wisselen over ervaringen, tips & trucs. Het voorkomt ook dat iedereen het wiel zelf moet uitvinden en het is waardevol om van elkaar te leren! De bijeenkomsten vinden plaats via ZOOM en worden op diverse plekken aangekondigd, o.a. in de nieuwsbrief en in de scholingsagenda van NEO.

De eerste online themabijeenkomst gaat over het thema “MDO GGZ” met als sprekers huisarts Floris v/d Laar (Thermion Lent) en huisarts Peter v/d Rijt (Kroonsteen Malden). Zij zullen iets vertellen over hun ervaringen met het multidisciplinaire GGZ-overleg in de wijk: wat levert het op en wat zijn aandachtspunten en randvoorwaarden om tot een goed overleg en samenwerking te komen?

Datum

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 1 juni van 17.00-17.45 uur.

Doelgroep

Huisartsen, POH GGZ, andere betrokkenen bij GGZ-overleggen in de wijk en andere geïnteresseerden.

Kosten

Aan deze thema-bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Uiterste inschrijfdatum

25 mei 2021