Nieuw: NEO Huisartsenzorg - Samen sterk in de eerste lijn

Per 1 januari 2021 gaat de Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen eo (CIHN), moederorganisatie van Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer, OCE Nijmegen en OCE Praktijkondersteuning, verder onder de naam NEO Huisartsenzorg. NEO Huisartsenzorg is de nieuwe fusieorganisatie van CIHN, LHV Huisartsenkring Nijmegen e.o en zorggroep STIELO. Samen vormen we één krachtige regionale huisartsenorganisatie voor Nijmegen en omgeving. Een organisatie waarin we ons -gezamenlijk- sterk blijven maken voor goede eerstelijns patiëntenzorg. Met aandacht voor multidisciplinariteit en innovatie.

Ongewijzigd

De zorg- en dienstverlening en de bereikbaarheid van Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer, OCE Nijmegen en OCE Praktijkondersteuning zijn onveranderd. NEO Huisartsenzorg is bereikbaar via info@neohuisartsenzorg.nl of 024 352 35 81.

De naam NEO Huisartsenzorg

Het woord ‘NEO’ in NEO Huisartsenzorg is afgeleid van 'néos', het Griekse woord voor ‘nieuw, jong'. Daarmee verwijst het naar de nieuwe organisatie die met jong enthousiasme de huisartsenzorg in de eerste lijn wil versterken en verbeteren. NEO is ook een verwijzing naar ons werkgebied: Nijmegen EOmgeving. De term ‘Huisartsenzorg’ spreekt grotendeels voor zich: NEO Huisartsenzorg is een regionale huisartsenorganisatie. Met aandacht voor innovatie en multidisciplinair denken. Want alleen sámen met andere zorgdisciplines realiseren we goede zorg in de eerste lijn.