Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen ziet toe op de algemene gang van zaken en in het bijzonder op de kwaliteit en veiligheid op de Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer en OCE Nijmegen. De Raad van Commissarissen telt 3 tot maximaal 5 leden. 

Raad van Commissarissen  
Edwin Hummel Voorzitter
Engelien Geerdink-Officier  lid
Dieneke Mandema lid