Werkorganisatie NEO Huisartsenzorg

NEO Huisartsenzorg en haar dochterorganisaties zijn in verandering. We willen meer integraal kunnen werken; onze spoedzorg en chronische eerstelijnszorg beter op elkaar afstemmen. Anders gezegd: we willen ervoor zorgen dat de zorg die patiënten 's avonds, 's nachts en in de weekenden krijgen beter aansluit op de chronische eerstelijnszorg die onze huisartsen overdag bieden. En vice versa. Om dat beter te kunnen organiseren hebben we een profiel gemaakt van de NEO Huisartsenzorg werkorganisatie. Dat is waar we met onze interne organisatie naar toe gaan. Het staat nog niet helemaal, maar we zijn al een eind op weg.